NHA KHOA ÂU LẠC  - NỤ CƯỜI KHỎE, ĐẸP TỰ TIN

Nhổ răng: 50.000 - 500.000

Cạo vôi: 150.000 - 300.000

Trám răng: 150.000 - 300.000

Răng giả: 400.000 - 600.000

Răng sứ Mỹ: 1.000.000 - 4.000.000

Tẩy trắng răng: 1.000.000 - 1.500.000

Đặt lịch khám